เปิดเวบเมื่อ 13/01/2549
ปรับปรุงเวบเมื่อ 26/05/2561
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 7792
บทความ
Sensor อุตสาหกรรมโรงงาน คืออะไร (อ่าน 450/ตอบ 0)

เซ็นเซอร์ หรือ Sensor เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ เพราะเซนเซอร์จะทำหน้าที่เป็นตัวตรวจสอบ ตรวจวัดเงื่อนไขต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เช่น กำหนดตำแหน่ง ควบคุมปริมาณ คัดแยกชิ้นงาน หรืออื่นๆ เพื่อให้ระบบดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ ดังนั้นหากเลือกใช้เซนเซอร์ที่มีประสิทธิภาพดีแม่นยำ ก็จะส่งผลให้กระบวนการผลิตมีคุณภาพที่ดีเยี่ยมตามไปด้วย Sensor แบ่งแยกตามลักษณะการใช้งานและคุณสมบัติได้ดังนี้

** Photo Electric Sensor เป็นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคที่ใช้สำหรับตรวจจับการมีหรือไม่มีวัตถุที่เราต้องการตรวจจับ โดยอาศัยหลักการวัดปริมาณของความเข้มของแสงที่มากระทบวัตถุและสะท้อนกลับมายังเซ็นเซอร์** Proximity Sensor เป็นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคที่ใช้สำหรับตรวจจับการมีหรือไม่มีวัตถุ โดยอาศัยหลักการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้า แบ่งได้ 2 แบบ
1. ชนิดสนามแม่เหล็ก (Inductive)
2. ชนิดสนามไฟฟ้า (Capacitive)
** Fiber Optic Sensor มีทั้งแบบสะท้อนวัตถุโดยตรง

และแบบแยกตัวรับ ตัวส่ง ระยะการตรวจจับขึ้นอยู่กับชนิด รุ่น และคุณสมบัติของใยแก้วนำแสง

เหมาะสำหรับงานที่ใช้ตรวจจับวัติถุขนาดเล็ก ใช้งานในพื้นที่ติดตั้งน้อย
** Laser Sensor
  สวิทช์ลำแสง เปรียบเสมือนตาวิเศษ เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานเหมือนสวิทช์ทางกล แต่ว่ามีข้อดีแตกต่างจากเซนเซอร์ตรวจจับชนิดอื่นๆ เมื่อวัตถุบังลำแสงเอาท์พุทจะเปลี่ยนสถานะ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดระยะทาง โดยใช้แสงเลเซอร์ การคำนวณจะคิดจากหลักการสะท้อนของแสง แล้วนำมาดูว่าแสงมีเฟสเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด 


** Area Sensor มีทั้งแบบสะท้อนวัตถุโดยตรง

และแบบแยกตัวรับ ตัวส่ง ระยะการตรวจจับขึ้นอยู่กับชนิด รุ่น และคุณสมบัติของใยแก้วนำแสง

เหมาะสำหรับงานที่ใช้ตรวจจับวัติถุขนาดเล็ก ใช้งานในพื้นที่ติดตั้งน้อย
** Flow Sensor